Cestovní pojištění

Kompletní cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh

kryje nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, náhlých poruch zdraví, nebo úrazů, jednoduché ošetření zubů, repatriaci pojištěného a převoz tělesných ostatků.

Cestovní pojištění lze sjednat:

  • Krátkodobé
  • Dlouhodobé

Pro opakované cesty s možností několika výjezdů v průběhu jednoho roku (365 dní) Pro roční nepřetržitý pobyt v cizině Pro turistické, pracovní a sportovní cesty

Je možné volit různé limity volby vyšších limitních tříd až do výše 4 mil. Kč

Pojištění lze sjednat s územním rozsahem:

-pro oblast Evropy (mimo ČR), evropské části Ruska, Egypta, Tunisu, Maroka, Turecka, Izraele a Kypru
-všechny státy světa mimo USA

Úrazové pojištění

sjednává se na riziko smrti a trvalé následky úrazu.

Pojištění zavazadel

kryje škody způsobené živelnou událostí, poškozením vodou z vodovodního zařízení, krádeží věcí vloupáním nebo prokázaným loupežným přepadením, poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou věcí při dopravní nehodě.

Pojištění odpovědnosti

kryje škody na zdraví, věcech a finanční škody způsobené třetím osobám.

Asistenční služba

při nenadálých událostech v zahraničí, krytých cestovním pojištěním, je pomoc poskytována asistenční službou v českém jazyce s celosvětovou působností. Pomůže zajistit potřebnou lékařskou pomoc a ošetření, v případě potřeby obstará odborný zdravotnický doprovod při převozu pacienta a uhradí za pojištěného finanční náklady vzniklé v souvislosti s nezbytným poskytnutím zdravotní péče v zahraničí.

Telefonní a faxové číslo na asistenční službu je uvedeno na pojistce, kterou je vybaven každý klient při uzavření cestovního pojištění.