Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Podstatou tohoto produktu je pomoci Vám v případech, kdy jste jako silniční dopravce odpovědný za škodu vzniklou na přepravované věci.

Předmětem pojištění je:

  • právním předpisem stanovená odpovědnost silničního dopravce za škodu vzniklou jinému na přepravované věci, tj. odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození přepravovaných věcí
  • odpovědnost za újmu podle právních předpisů platných v České republice
  • odpovědnost podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě ("Úmluva CMR")
  • náklady nutné k právní ochraně pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu škody

Produkt je určen firmám, které provozují na základě platné koncesní listiny vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu, tj. které provozují dopravu pro cizí potřebu.