Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
poskytováním odborných služeb

Pojištění profesní odpovědnosti je souhrn pojištění vztahujících se na škody způsobené třetí osobě převážně odbornými profesemi, jako jsou advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, pojišťovací agenti a makléři.

Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ profesního omylu, v jehož důsledku vznikne finanční škoda, za kterou pojištěný na základě právního předpisu odpovídá.

Pojištění profesní odpovědnosti se týká především činností charakteru duševní práce. Týká se např. projektantů, advokátů, notářů, auditorů, daňových poradců, účetních, lékařů, znalců, dražebníků či správců podstaty.