Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti

Předmětem tohoto pojistného produktu jsou:

  • přechodně obývaná rekreační budova, která je zachovalá a udržovaná a je ve vlastnictví občana (i budova ve výstavbě)
  • ostatní objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rekreační budově
  • stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště
  • movité věci, které tvoří soubor zařízení rekreační domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka...) nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení...)

Pojištění mohou zahrnovat následující pojistná nebezpečí:

  • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
  • odcizení (krádež, loupež)
  • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)
  • pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí
  • poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel