Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti

Tento pojistný produkt je určen k ochraně Vašich nezávislých činností.

Jeho podstatou je pomáhat Vám v případech, kdy vzniknou finanční ztráty formou ušlého zisku způsobené škodou na zdraví nebo věcnou škodou.

Předmětem pojištění jsou:

  • rizika charakteru ušlého zisku z nezávislé činnosti a vynaložených nákladů v době přerušení provozu z důvodu škody na zdraví nebo věcné škody

Tento produkt je určen především pro:

  • lékaře
  • advokáty
  • notáře
  • stomatology
  • architekty
  • soudní znalce, atd.