Pojištění cenností během přepravy

Podstatou tohoto produktu je pomoci Vám v případech, kdy jako bezpečnostní agentura přepravujete cennosti.

Předmětem tohoto pojištění jsou cennosti, tj. peníze, ceniny, cenné papíry, drahé kovy a věci zvláštní hodnoty, přepravované pojistníkem ve prospěch třetí osoby.

  • Produkt je určen firmám (fyzické i právnické osoby) s předmětem podnikání "podniky zajišťující ostrahu majetku a osob" ale také pro ostatní firmy, pro které je účelné tuto pojistnou ochranu sjednat.

Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy:

  • pojištění cenností se vztahuje na poškození, zničení nebo pohřešování pojištěných cenností v důsledku nehody dopravního prostředku, loupeže, požáru, výbuchu, úderu blesku a zemětřesení.
  • pojištění lze sjednat včetně nebezpečí nastalých při přebírání, nakládce, vykládce a předávání pojištěných cenností.
  • přeprava cenností musí být uskutečňována na základě písemné dohody o přepravě cenností.