Pojištění zásilek během přepravy

Tento druh pojištění je určen k ochraně Vašich zásilek během přepravy na území celého světa.

Předmětem tohoto pojištění jsou zásilky přepravované obvyklými dopravními prostředky z místa odeslání do místa určení na nebezpečí pojištěného (pojištění "z domu do domu").

Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu pro:

  • Všechna pojistná nebezpečí (typ pojištění "ALL RISKS"), tj. škody vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním zásilky jakoukoli nahodilou událostí. Připojistit lze rovněž škody způsobené přirozenou povahou zásilky, tj. škody projevující se vnitřní zkázou zásilky, lomem, rozbitím, zapařením, plísní apod.
  • Vybraná pojistná nebezpečí, tj. škody vzniklé nehodou dopravního prostředku, požárem, záplavou, vichřicí apod. (nezahrnuje riziko pohřešování zásilky)
  • Připojistit lze rovněž škody způsobené válečnými událostmi a občanskými nepokoji apod.

Pojištění je určeno firmám, které jsou

  • vlastníky zásilek (prodávající nebo kupující)
  • zasílateli (pojištění zásilek je nabízeno jako součást obstarávání přepravy)

Způsoby sjednání pojištění:

- hromadné pojištění zásilek (měsíčně zúčtovací smlouva pro více než 15 zásilek ročně)
- jednorázové pojištění záslike během přepravy (příůežitostné zásilky)
- obratové pojištění (podle celkového objemu přepraveného zboží za rok)