Pojištění elektroniky a strojů

Pojištění elektroniky

Toto pojištění je určeno k ochraně Vašich elektronických zařízení a jejich příslušenství.

Jeho posláním je pomáhat Vám v případech, kdy dojde k poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci.

Předmětem tohoto pojištění je poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoli událostí včetně krádeže a loupeže (all risk).

Jde o případy, které byly způsobeny nahodilou událostí a při kterých byla omezena nebo vyloučena funkčnost stroje a zařízení.

Výjimku tvoří pouze výluky uvedené v pojistných podmínkách nebo dohodnuté v pojistné smlouvě.

Pojištění strojů

Tento pojistný produkt je určen k ochraně Vašeho strojního zařízení a příslušenství.

Jeho podstatou je pomáhat Vám v případech, kdy dojde k poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci.

Předmětem tohoto pojistného produktu je:

  • poškození nebo zničení stroje jakoukoli událostí

Jde o případy, které byly způsobeny nahodilou událostí, a při kterých byla omezena nebo vyloučena funkčnost stroje a zařízení.

Výjimku tvoří výluky uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách nebo dohodnuté v pojistné smlouvě.