Pojištění odcizení a vandalismu

Předmětem tohoto pojistného produktu jsou:

 • stavební součásti
 • movité věci - např.:
  • osobní věci
  • vybavení domácnosti
  • vybavení kanceláří
  • motorová vozidla
  • nemotorová vozidla
  • stroje a zařízení

Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy:

 • odcizení (k němuž došlo krádeží, při které pachatel překonal překážky chránící věc před odcizením nebo loupeží)
 • úmyslného poškození nebo zničení pojištěné věci (vandalismus)