Povinné informace

Řešení stížností, reklamací, mimosoudního řešení:

Stížnost na pojišťovacího a investičního zprostředkovatele lze podat na adresu sídla společnosti písemně nebo emailem na isa.sro@volny.cz nebo na adresu sídla příslušné pojišťovny nebo na adresu České národní banky jakožto dohledového orgánu, tím není dotčeno právo obrátit se na příslušný soud a postupovat podle občanského soudního řádu.

Pro mimosoudní řešení sporů se lze obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) v případě neživotního pojištění nebo na Finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v případě životního pojištění.

Pro mimosoudní řešení sporů týkajícího se zprostředkovatelské činnosti v roli investičního zprostředkovatele (vč. poskytování doplňkového penzijního spoření) je možné se obrátit na Finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v případě poskytování investičních služeb, případně na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) v případě distribuce doplňkového penzijního spoření