Pojištění bytu

Pojištění majetku patří mezi nejčastěji uzavírané druhy pojištění. Tento pojistný produkt je určen k ochraně Vašeho bytu nebo nebytového prostoru (jde o pojištění jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb.). Je určen především pro ty případy, kdy se vlastníci jednotek mezi sebou nemohou dohodnout na společném pojištění celé budovy, resp. kdy jste nuceni uzavřít toto pojištění jako nutnou podmínku k získání hypotečního úvěru. Jeho podstatou je pomáhat Vám v situacích, kdy na pojištěných věcech vznikne škoda v důsledku živelní události, krádeže, loupeže, nebo projevu vandalismu.

Předmětem pojištění jsou:

 • byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu (jednotka)
 • nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných částech domu (jednotka)
 • vedlejší místnosti (sklepní kóje, garáže), které jsou určeny ke společnému užívání s bytem, resp. nebytovým prostorem
 • stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám, nebo rekonstrukci pojištěné jednotky (stavební mechanismy)

Nabízená pojištění zahrnují následující pojistná nebezpečí:

 • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
 • pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů, výtahů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat, nebo přepětí
 • odcizení (krádež, loupež)
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)
 • poškození, nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel

V rámci tohoto produktu lze sjednat následující druhy pojištění:

 • pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti
 • dodatkové připojištění skel. Připojištění skel znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům.