Pojištění obecné odpovědnosti za újmu

Pojištění odpovědnosti za újmu zabezpečuje pojištěnému, aby za něho pojišťovna uhradila škodu způsobenou jinému v souvislosti s jeho podnikatelskou činností.

Předmětem pojištění je:

  • odpovědnost za újmu na věci
  • odpovědnost za újmu na zdraví nebo životě
  • odpovědnost za následnou finanční újmu