Důchodové spoření

III. pilíř českého důchodového systému – doplňkové penzijní spoření

Pod III. pilířem českého důchodového systému najdeme dříve velmi oblíbené penzijní připojištění a od ledna 2013 doplňkové penzijní spoření. K 31. 12. 2013 spořilo u penzijních společností ve III. pilíři celkem 4 961 201 občanů. Aby nedošlo k žádné mýlce, ještě si zopakujeme některé základní pojmy. Do konce roku 2012 byl český důchodový systém tvořen dvěma pilíři. I. pilíř dosud tvoří státní důchody, na které musí každý člověk v produktivním věku odvádět procenta ze svého výdělku. III. pilíř byl dosud tvořen penzijním připojištěním, tedy dobrovolnými příspěvky, kterými si každý mohl spořit na stáří. K vlastním příspěvkům dával stát 50-150 korun navrch a dále zvýhodňoval penzijní připojištění daňovými úlevami.

Od ledna 2013 je český důchodový systém tří pilířový. I. pilíř tvoří jako dosud průběžný dávkový systém nazývaný také zkratkou PAYG (pay as you go). II. pilíř je postaven na nových důchodových fondech, do kterých je možné odvést část peněz z I. pilíře, konkrétně 3 % z povinného odvodu důchodového pojištění a další 2 % z hrubé mzdy. Fondy druhého pilíře nabízejí různé investiční strategie. III. pilíř tvoří staré smlouvy o penzijním připojištění a nové smlouvy doplňkového penzijního spoření. V současné době je možné uzavírat pouze nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

III. pilíř je tvořen transformovanými a účastnickými fondy

Od 1. ledna roku 2013 se z penzijních fondů staly transformované a dále vznikly nové fondy – tzv. účastnické. Ti z vás, kteří spoří u stávajících penzijních fondů si můžou vybrat, zda zůstanou v transformovaném fondu nebo přejdou do nových účastnických fondů. U transformovaných fondů zůstanou zachovány aktuální podmínky:

  • garance nezáporného zhodnocení
  • státní příspěvky (ovšem v jiné výši)
  • příspěvky zaměstnavatele
  • výsluhová penze a jednorázové vyrovnání

Mezi transformovanými fondy není možné přecházet a možnost založit staré penzijní připojištění trvala pouze do 30. listopadu 2012.

Nové účastnické fondy nabízí paletu investičních strategií

U nových účastnických fondů jsou zachovány státní příspěvky, daňové úlevy i možnost příspěvku zaměstnavatele. Účastnické fondy ovšem nemají garanci nezáporného zhodnocení prostředků – je v nich možné dosáhnout vyšších, ale i záporných výnosů. Neposkytují dále výsluhové a pozůstalostní penze. Povinně existuje konzervativní fond, penzijní společnosti zakládají další (dynamičtější) účastnické fondy. Podstatnou změnou je i to, že majetek fondu a majetek penzijní společnosti je oddělen, účastnické fondy tak fungují obdobně jako klasické otevřené podílové fondy. Výhodou jsou nízké poplatky za správu, které definuje zákon. Mezi novými účastnickými fondy je možné přestupovat. Zcela klíčovou je volba investiční strategie.

Konzervativní fond

Konzervativní účastnický fond investuje do dluhopisů s přísně stanoveným rizikem. Tato strategie nevystavuje měnovému riziku. Pokud tedy zvolíme konzervativní strategii, naše prostředky budou investovány převážně do dluhopisů. Strategii lze také doporučit naprostým odpůrcům rizika.

Vyvážený fond

Výnosy vyvážených strategií již více kolísají. Zisk může být vyšší než u konzervativní strategie, některé roky mohou být však ztrátové. Pokud zvolíme vyváženou strategii, naše prostředky budou investovány stále nejvíce do dluhopisů, ale třeba již z 30 procent do akcií a z určitého procenta do hotovosti i nemovitostí. Strategie je vhodná pro ty z nás, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu a mírou investičního rizika.

Dynamický fond

Dynamická strategie je strategií přinášející nejlepší výsledky v dlouhodobém horizontu. Naše prostředky jsou značnou měrou investovány na akciových trzích a do nemovitostí. Jde o nejvíce riskantní strategii, procento zhodnocení však může dosahovat i dvouciferných hodnot.

Státní příspěvky, daňové úlevy a možná podpora od zaměstnavatele

Spoření ve III. pilíři odlišuje od jiných spořicích produktů státní podpora – státní příspěvky a daňové úlevy. Měsíční příspěvek od státu je pravděpodobně hlavním motivem pro většinu občanů k uzavření penzijního připojištění. Měsíční státní příspěvek se od roku 2013 pohybuje od 90 Kč po 230 Kč a závisí na výši měsíčního vkladu.

Měsíční platba na smlouvuMěsíční státní příspěvek
Do 300 Kč0 Kč
300 Kč90 Kč
400 Kč110 Kč
500 Kč130 Kč
600 Kč150 Kč
700 Kč170 Kč
800 Kč190 Kč
900 Kč210 Kč
1 000 Kč a více230 Kč

O zaplacené příspěvky na penzijním připojištění lze snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Jak je to od roku 2013? Při spoření nad částku 12 000 Kč ročně je možné si o částku, která přesahuje tuto hranici, snížit daňový základ, a to až do výše 12 000 Kč za rok. Maximální daňová úleva je tak dosažena při měsíční úložce 2 000 Kč a více. V tomto případě činí sleva na dani 1 800 Kč (15 % z 12 000 Kč), daňová povinnost se totiž snižuje o 15 % (sazba daně z příjmu) z daňového odpočtu.

Měsíční platba na smlouvuDaňový odpočet
Do 1000 Kč0 Kč
1 100 Kč1 200 Kč
1 200 Kč2 400 Kč
1 300 Kč3 600 Kč
1 400 Kč4 800 Kč
1 500 Kč6 000 Kč
1 600 Kč7 200 Kč
1 700 Kč8 400 Kč
1 800 Kč9 600 Kč
1 900 Kč10 800 Kč
2 000 Kč a více12 000 Kč

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění jsou od roku 2013 daňově osvobozeny (neplatí se daň z příjmu, sociální ani zdravotní pojištění) do souhrnné částky 30 000 Kč za rok.