Pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku

Tento pojistný produkt je určen k ochraně Vašich podnikatelských aktivit. Jeho podstatou je pomáhat Vám v případech, kdy vzniknou finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu Vaší firmy.

Předmětem tohoto pojistného produktu jsou:

  • ušlý zisk a vynaložené náklady

(Pojištění se sjednává pro celý provoz, který má samostatně vedené účetnictví. Pojišťovna v případě pojistné události uhradí mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění, nájemné včetně leasingových splátek, veškeré placené služby, materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu, odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti, pojistné, ušlý provozní hospodářský výsledek atd.)

Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případy:

  • rizik charakteru finančních ztrát způsobených přerušením nebo omezením provozu firmy

(Taková situace musí nastat následkem nahodilé události, předem specifikované v pojistné smlouvě. Předmětem pojištění je ušlý zisk z výrobní a obchodní činnosti a stálé náklady pojištěného, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení provozu, aby bylo možné co nejdříve obnovit provoz v původním rozsahu.)