Pojištění rodinného domu

Předmětem pojištění jsou:

 • trvale obývaný rodinný dům, který je zachovalý a udržovaný a je ve vlastnictví občana (i rodinný dům ve výstavbě)
 • ostatní objekty, které jsou zachovalé a udržované (hospodářské budovy, garáže, bazény, ploty, chodníky) a jsou umístěné na pozemku náležejícím k rodinnému domu
 • movité věci, tj. stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti (stavební mechanismy) a dočasné objekty zařízení staveniště

Pojištění zahrnují následující pojistná nebezpečí:

 • živelní pojistná nebezpečí (včetně vodovodních)
 • pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí
 • odcizení (krádež, loupež)
 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí (vandalismus)
 • poškození nebo zničení věci aerodynamickým třeskem při přeletu letadel
 • pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti
 • dodatkové připojištění skel. Připojištění skel znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům.

Pojištění zahrnují následující pojistná nebezpečí:

 • pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti
 • dodatkové připojištění skel. Připojištění skel znamená podstatné rozšíření pojistné ochrany pro skla instalovaná v pojištěném nemovitém majetku. Tímto připojištěním jsou skla pojištěna prakticky proti všem rizikům.