Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

Podstatou tohoto produktu je pomáhat Vám v případech Vaší odpovědnosti za újmu způsobenou jinému vadou výrobku.

Předmětem tohoto pojistného produktu jsou:

  • škody způsobené jinému vadou výrobku (v případě, že pojištěný za takovou škodu na základě právního předpisu odpovídá)

Odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku je upravena zákonem č. 59/1998 Sb., který usnadňuje spotřebiteli postup pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobené vadou výrobku tím, že mu dává možnost uplatňovat tento nárok přímo na výrobci, dovozci nebo dodavateli výrobku.