Investiční životní pojištění

Dnes velmi populární a rozvíjející se produkt pro každého, kdo chce na delší dobu zhodnotit - investovat své finanční prostředky.

Spojuje pojistnou ochranu a zároveň vám umožní investovat volné finanční prostředky.

Po celou dobu trvání pojištění jste pojištěni proti riziku nešťastné události a současně máte možnost investovat. Záleží na vás, v jakém vzájemném poměru zvolíte výši pojištění a investice. Poměr můžete v průběhu pojistné doby měnit ve prospěch jedné či druhé položky. Záleží na vaší životní situaci, kdy budete upřednostňovat hodnotu pojištění a kdy raději investovat.

Investiční životní pojištění je velmi flexibilní také v dalších aspektech : v možnosti odčerpání části naspořených prostředků a rovněž v možnosti vkládání finančních prostředků jako mimořádného pojistného, které výrazně posílí investiční složku pojištění.

O způsobu investování rozhodujete také vy sami. Vybrat si můžete ze široké škály finančních fondů. Výběrem fondu volíte svou dlouhodobou investiční strategii, kde je výnosnost fondu přímo úměrná míře rizika.

Pokud chcete být pojištěni a zároveň vás lákají investice, nemůžete si vybrat lépe.

Výhody

  • individuální volba mezi výší podílu spoření a pojištění rizik
  • pružné přizpůsobování podmínek pojistné smlouvy Vaším měnícím se potřebám
  • možnost průběžných vkldů a výběrů finančních prostředků
  • v rámci jednotlivých strategií dosáhnout velmi zajímavých výnosů
  • možnost dočasného přerušení placení pojištění bez zániku pojistné smlouvy
  • uplatnění daňových odpočtů (při splnění podmínek daných zákonem)
  • možnost sjednání příspěvku zaměstnavatele

Naši obchodní zástupci Vám mohou doporučit následující produkty :

Pojišťovna České spořitelny a.s. : Investiční pojištění FLEXI

ING Životní pojišťovna N.V. : Investiční pojištění SMART

ČSOB Pojišťovna a.s. : Investiční pojištění FORTE

Generali Pojišťovna a.s. : Investiční pojištění BELLAVITA