Pojištění věcí během silniční dopravy

Tento druh pojištění je určen k ochraně Vašich věcí během silniční dopravy na území České republiky a případně sousedních států. Pojištění je určeno pro firmy, které jsou vlastníky věcí a které dopravují tyto věci na základě oprávnění v rámci své provozní činnosti.

Předmětem tohoto pojistného produktu jsou:

  • vlastní věci firmy dopravované vozidly pojistníka pro jeho vlastní potřebu
  • sjednané pojištění se vztahuje na movité věci, které svým charakterem odpovídají zvolené rizikové skupině
  • Pojištění vlastních věcí je sjednáváno v návaznosti na sjednané pojištění majetku, havarijní pojištění. Ve výjimečných případech, v případě vysokého objemu přepravených věcí, i samostatnou pojistnou smlouvou

Pojištění se vztahuje na tato pojistná nebezpečí:

  • pojištění vlastních věcí se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci nehodou dopravního prostředku, požárem, povodní nebo záplavou, vichřicí, krupobitím, výbuchem, úderem blesku, pádem stromů, apod.
  • doplňkově lze sjednat pojištění věcí pro případ odcizení, ke kterému došlo krádeží nebo loupeží