Pojištění odpovědnosti občanů za újmu

Každý z nás je povinen chovat se tak, aby ke škodám nedocházelo.

I když si však budeme počínat sebeopatrněji, nikdy nemůžeme vyloučit možnost, že svým jednáním nějakou škodu způsobíme.

Ať už při praní prádla vodou vyteklou z pračky poškodíme zeď souseda, při nákupu v obchodě taškou srazíme vystavené zboží, upadneme na schodech a porazíme současně jiného člověka, který se zraní, musíme způsobenou škodu nahradit.

V některých případech odpovídáme i za újmu, kterou jsme přímo nezpůsobili, např. pokud naše děti při fotbalu rozbijí okno, náš pes na procházce vběhne pod kola automobilu a ten je následkem dopravní nehody poškozen apod.

Podstata pojištění odpovědnosti občanů za újmu spočívá v tom, že povinnost nahradit takto způsobenou škodu, ať už se jedná o škodu na životě, zdraví či na věci, za nás do určité míry přebírá pojistitel.